ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

Blog

Wat is CBD en waar is het goed voor?

De plant die bekendstaat als hennep of cannabis behoort tot de allereerste planten die ooit door mensen als medicijn zijn gebruikt, met getuigenissen van gebruik die teruggaan tot de prehistorie. Niettemin is de ontdekking dat ze de enige bekende bron is van een groot aantal krachtige natuurlijke verbindingen die bekendstaan als fytocannabinoïden van veel recenter datum. Cannabidiol (CBD) is de meest wijdverbreid voorkomende van deze cannabinoïden, waarvan er op dit moment ruim honderd geïdentificeerd zijn. Gedurende vele jaren werd deze stof genegeerd, terwijl wetenschappers hun aandacht richtten op de eigenschappen van wat zij voor de actieve ingrediënt aanzagen: tetrahydrocannabinol of THC (de bewustzijnsveranderende component van de plant

Fytocannabinoïden werken op soortgelijke wijze als chemische boodschappers, endocannabinoïden genaamd, die in ons eigen lichaam voorkomen. Hoewel ze pas midden jaren negentig door wetenschappers zijn ontdekt (via onderzoek naar de effecten van cannabis), ontstond het endocannabinoïdensysteem waarschijnlijk miljoenen jaren geleden in ongewervelde dieren, en blijkt het veel van onze fysieke systemen, van slaap tot spijsvertering, te helpen reguleren. Endocannabinoïden worden beschouwd als neurochemicaliën die overal in het zenuwstelsel voorkomen en verbonden zijn met onze immuunreactie en zelfs ons voortplantingsstelsel. Zij en de receptoren waar ze zich aan binden worden in vrijwel alle dieren – vissen, reptielen, vogels, zoogdieren en zelfs regenwormen – aangetroffen!

THC, de bekendste verbinding, werkt door zich direct aan deze endocannabinoïdenreceptoren te binden, op soortgelijke wijze als anandamide, de neurochemische stof die door het menselijk lichaam wordt geproduceerd. Anandamide is een neurotransmitter. Het speelt een rol bij pijn, depressie, geheugen, vruchtbaarheid en het hongergevoel. CBD anderzijds produceert zijn sterke ontstekingswerkende, anti-angst, anti-psychotische, antipasmodische en pijnstillende effecten door dezelfde receptoren indirect te stimuleren via remming van het enzym dat anandamide metaboliseert en vernietigt, waardoor de stof gemakkelijker beschikbaar wordt voor het lichaam. Hoewel we de genezende effecten aan CBD toeschrijven, is het juister om te zeggen dat CBD het lichaam in staat stelt zichzelf te genezen door het endocannabinoïdensysteem in balans te brengen. 

Legalisatie

Cannabis is in de VS tot op zekere hoogte gelegaliseerd in 29 staten en het District of Columbia, plus 16 staten die alleen het gebruik van CBD toestaan, voor specifieke aandoeningen. Er zijn enkele redenen voor deze golf van verandering, met als een van de belangrijkste dat CBD niet dezelfde euforie of psychoactieve ‘high’ oproept als die waarmee THC gepaard gaat.

Culturele zienswijzen over cannabis zijn het afgelopen decennium enorm veranderd in de VS en andere landen. Patiënten die buitengewone resultaten hebben ondervonden bij de behandeling van kanker, ALS, de ziekte van Parkinson, epilepsie en een lange lijst van ernstige ziekten zetten zich onvermoeibaar in voor legalisatie van de plant. De groeiende hoeveelheid wetenschap en research die CBD ondersteunt als krachtig medicijn met buitengewone reikwijdte aan potentiële toepassingen kan eenvoudig niet langer worden genegeerd. 

Een van die toepassingen is veilige en effectieve verlichting van pijn. In de staten van de VS waar cannabis gelegaliseerd is voor geneeskundig of recreatief gebruik zijn sterfgevallen door een overdosis opiaten significant afgenomen. CBD redt levens die verloren zouden kunnen gaan door overdosering van farmaceutische pijnstillers. En dat is maar een van de vele voordelen van het medicijn. 

Het verhaal van Leonard Leinow

In 2008 richtte Leonard Leinow Synergy Wellness op, een kleine patiëntgerichte onderneming die volgens de wetten en voorschriften van Californië organische medische cannabis kweekt, fabriceert en bereidt voor op lidmaatschap gebaseerde patientencollectieven. Twee jaar later verwees een arts een patiënt naar hem door die longkanker had. Claudette was een 71-jarige vrouw uit Haïti met een tumor die als te groot voor een operatie werd beschouwd. Ze had chemotherapie geprobeerd, maar zonder resultaat. Gezien de grootte en locatie van de tumor was bestraling geen optie. Haar oncoloog had haar verteld dat het de tijd voor haar was om dingen te gaan regelen, en gaf haar nog zo’n halfjaar te leven. Ze begon met een tinctuur van Harlequin, onze eerste CBD-rijke variëteit bij Synergy Wellness, te gebruiken, en werkte langzaam toe naar een streefdosis waarbij ze in totaal 250mg van een CBD/THC-combinatie innam. Ze onderging gedurende die tijd geen enkele andere fysieke of farmaceutische therapie of kruidenbehandeling. Ze hield echter wel een zeer positieve instelling en een degelijke spirituele praktijk met veel dankbaarheid en gebed op na, die haar genezingsproces leken te versterken. Na 3 maanden behandeling was haar tumor 50% in volume geslonken, wat was vastgesteld door MRI-scans met een tussentijd van 3 maanden voor en na behandeling met CBD gemaakt met elkaar te vergelijken. De artsen waren uiterst verbaasd en zeiden dat de tumor nu klein genoeg was om operatief te verwijderen. Tijdens de operatie ontdekten ze dat een kleine hoeveelheid kanker was uitgezaaid naar 2 lymfeknopen, en ook die werd verwijderd. De cliënt was nu volstrekt kankervrij. Ze bleef na de operatie een veel lagere onderhoudsdosis CBD-rijke tincturen gebruiken. 6 jaar later is ze nog altijd kankervrij. Haar onderhoudsdosis is dagelijks 40mg van een CBD+THC combinatie.

CBD kent vrijwel geen bijwerkingen, het risico van verslaving is erg klein en er is zo goed als geen kans op een dodelijke overdosis. 

Farmacologische effecten van THC

 • Anti-kanker
 • Antiproliferatief
 • Anti- en pro-ontsteking
 • Antioxidant
 • Pijnstillend
 • Anxiolytisch en antigeen
 • Anti-epileptisch
 • Anti-emetisch (misselijkheid & overgeven)
 • Neuro-protectief
 • Euforie opwekkend
 • Hedonistisch
 • Slaapbevorderend

Farmacologische effecten van CBD

 • Antikanker
 • Antiproliferatief
 • Anti-emetisch
 • Ontstekingsremmend
 • Antibacterieel
 • Antidiabetisch
 • Antipsoriasis
 • Antidiarree
 • Pijnstillend
 • Botstimulans
 • Immunosuppressief
 • Anti-ischemisch
 • Krampwerend
 • Vaatontspannend
 • Neuro-protectief
 • Anti-epileptisch
 • Antipsychotisch
 • Anxiolytisch
 • Zet wit vet om in bruin vet
 • Verhoogt anandamide-activering van CB1- en CB2-receptoren

Wanneer we naar deze punten kijken, is het duidelijk dat ontkenning van de medicinale waarde van fytocannabinoïden een politieke daad is, geen wetenschappelijke vaststelling. Fytocannabinoïden spelen een ingewikkelde rol met vele lagen in het endocannabinoïdensysteem van het lichaam. Plantenkwekers hebben THC-variëteiten van de plant met een hoog THC-gehalte ontwikkeld, maar ze hebben ook variëteiten met een laag THC- en een hoog CBD-gehalte gekweekt. Zoals te zien is bij de bovenstaande punten, biedt THC therapeutische voordelen. Te veel kan echter angstgevoelens, paranoia en meer ontstekingen veroorzaken. Medische behandeling moet gericht zijn op het vinden van de juiste dosis van een evenwichtig spectrum van cannabinoïden, toegesneden op de specifieke aandoening. 

Zorgvuldige titratie (= maakt het mogelijk de concentratie van een stof in een oplossing te bepalen) van preparaten met een hoog THC-gehalte, het plannen van bezorging en timing van medicijnen, persoonlijke afstemming van de individuele behandeling, een evenwichtig fytocannabinoïdenprofiel samenstellen, kunnen de cannabis-‘high’ beperken of uitschakelen. De plant kan op een heleboel verschillende manieren worden ingenomen en hoeft niet per se gerookt te worden. Er zijn diverse plantenvariëteiten gekweekt voor vele doeleinden en de fytocannabinoïdenprofielen van deze planten kunnen worden gemengd en afgestemd om een behandeling te creëren die net zo gevarieerd is als de endocannabinoïden- en fytocannabinoïdensystemen. 

We worden geboren met DNA dat onze genetische gesteldheid bepaalt. Al bij de inplanting van de bevruchte eicel verandert ons genoom, beïnvloed door de omgeving in de baarmoeder. Deze zogenoemde epigenetische verandering vindt gedurende heel ons leven plaats aan de oppervlakte van de genen. Omdat we het genoom van cannabis bewust gewijzigd hebben, heeft dit de epigenetica van mensen eveneens veranderd. Epigenetische veranderingen zijn erfelijk, en meer dan 5000 jaar gebruik heeft geleid tot veranderingen in het menselijk genoom van zowel gebruikers van cannabis als niet-gebruikers. 

In cannabis bevinden zich 421 geïdentificeerde chemische verbindingen, waarvan er meer dan 100 fytocannabinoïden zijn. Het merendeel van de tests die met dit systeem zijn gedaan betreft geraffineerde THC en meer recent geraffineerde CBD. Tot de non-cannabinoïden in de plant behoren veel verbindingen, bekend als terpenoïden (terpenen), fenolen en flavonoïden, die voorkomen in een breed scala van plantensoorten. Hoewel fytocannabinoïden uniek zijn voor cannabis, versterkt de interactie van de fytocannabinoïden met deze non-cannabinoïde stoffen die in heel de plant voorkomen mogelijk de veelzijdige effecten van cannabis op het lichaam.

Een ander kenmerk van de fytocannabinoïden is dat ze beter werken in de hele plant, of als op de hele plant gebaseerde extracten, dan als geïsoleerde, geraffineerde en gesynthetiseerde producten. Zuivere THC heeft psychotrope effecten die deels worden gewijzigd en significant afnemen in aanwezigheid van hoge CBD-niveaus. Bij de behandeling van spastische sclerose, bijvoorbeeld, was de 1:1 verhouding van CBD en THC doeltreffender dan bij ofwel zuivere THC ofwel zuivere CBD. In een afzonderlijke studie leidde een hoog THC-gehalte in een plantenextract tot een ommekeer in de progressie van de ziekte multiple sclerose, maar gebeurde dat bij CBD in een plantenextract niet. In een uiterst zorgvuldig onderzoek dat in 2015 werd verricht in Israël bleek zuivere CBD consequent een zeer klein doseringsgebied te hebben, waarbuiten het middel ineffectief was bij behandeling van pijn en ontsteking, terwijl het binnen de grenzen van het kleine doseringsgebied pijn en ontsteking juist verlichtte. Extract van de hele, met CBD verrijkte plant, met een zeer laag gehalte aan THC, CBC, CBG, CBN en CBDV, werkte beter als pijnstiller en antiontstekingsmiddel wanneer de dosis werd verhoogd, en was veel effectiever dan zuivere CBD. In feite fungeert THC als katalysator waardoor CBD beter werkt. 

De les is hier dat verschillende fytocannabinoïden verschillende effecten hebben en dat zelfs minuscule hoeveelheden fytocannabinoïden ‘entourage’-effecten hebben die variëren bij verschillende ziekten of zelfs bij verschillende aspecten van dezelfde ziekte. In gedachte houdend dat er nog meer dan 300 non-cannabinoïde stoffen in de plant voorkomen, kan hun synergie helpen met effecten die variëren van ontstekingswerend tot betere verdraagbaarheid. 

Voor zover nu bekend, bevat de cannabisplant zo’n 700 verschillende chemische verbindingen, waarvan de fytocannabinoïden en de terpenen als de belangrijkste werkzame stoffen worden beschouwd. Sinds de ontdekking van het endocannabinoïdensysteem, nog maar zo’n dertig jaar geleden, weten we dat elk mens zelf cannabinoïden maakt. Endo betekent binnen of inwendig. Ook de grootste cannabis-haters hebben dus cannabinoïden in hun systeem en speciale receptoren om ze te verwerken 😀

De krachtigste pijnstiller

THC is de krachtigste pijnstiller, en zijn voornaamste pijnstillende effecten zijn te danken aan activering van de CB1-receptor in de hersenen. Hij vermindert ook de signalering vanuit het zintuiglijke deel van de hersenen naar het emotionele deel van de hersenen en vermindert zo pijn door de gewaarwording van pijn los te koppelen van de emotionele invloed op de persoon. Dit effect is uiterst belangrijk, omdat het de emotionele component van pijn, depressie en angst is die chronische aspecten van pijn met de zelfbeleving van de persoon verbindt. THC is ook een ontstekingswerende stof in lichaam en brein – THC verbonden met CB2-receptoren in hersenen en lichaam roept een antiontstekingsreactie op. THC is ook van invloed op verschillende non-cannabinoïden receptoren en vermindert zo pijn en ontsteking. Dit kalmeert het op hol geslagen vuren van zenuwen en transformeert chronische pijn weer in normale pijn. Het belangrijkste van alle effecten van THC is misschien dat de stof, net als anandamide, de ontstekingseffecten van geaccumuleerde beta-amyloïde in de zenuwcel blokkeert en de cel ontdoet van ontstekingsprocessen waardoor die normaal binnen 4 dagen wordt vernietigd. 

Medische THC-rijke cannabis is effectief gebleken bij het behandelen van bijwerkingen van kankerchemotherapie, zoals perifere zenuwpijn, ontsteking en overgeven als gevolg van chemo. Er komt steeds meer bewijs dat THC op zichzelf kankercellen vernietigt, tumorgroei beperkt en de tumor ontmaskert waardoor die wordt ontdekt en vernietigd door het immuunsysteem. 

Het entourage-effect 

= Wanneer honderden natuurlijke stoffen in een plant met elkaar en met het menselijk lichaam in wisselwerking staan om zo een sterkere invloed te produceren, dan wanneer er één van deze stoffen afzonderlijk gebruikt wordt, noemt men dit fenomeen het “entourage effect”. Het is een synergetisch effect.

Het is juist vanwege het entourage-effect van cannabis dat de stof zo doeltreffend therapeutisch is. Er zijn ziekten die op pure CBD zullen reageren, maar, in gedachte houdend dat ons eigen endocannabinoïdensysteem complex is, is het logisch dat het zeer combineerbare fytocannabinoïdensysteem nuttig gebruik maakt van de ingewikkeldheden van onze ingebouwde processen. In tegenstelling tot het aanvankelijke idee dat CBD een inactief bestanddeel van cannabis was, heeft de stof veel effecten gemeen met THC en heeft CBD ook veel unieke effecten. Al zijn er soortgelijke effecten, zoals de anti-ontstekingseigenschappen van zowel THC als CBD: elk van beide realiseert die op een andere manier, met als gevolg een meer gevarieerde en krachtiger respons door hun samenwerking. Indrukwekkender is dat verschillende andere fytocannabinoïden een ontstekingswereld karakter hebben, en dat elk ervan een andere werking heeft. CBD is de krachtigste ontstekingswerende fytocannabinoïde en wordt in pijnstillende effecten alleen door THC overtroffen. 

CBD speelt een belangrijke rol in het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem door non-cannabinoïde receptoren te activeren en te remmen en ook door de synthese en werking dan anandamide (AEA) te versterken. Cannabis met een hoog CBD-gehalte blokkeert ontstekingsprocessen in de hersenen en lichaam. CBD vermindert de psychotrope effecten van THC zonder het THC -niveau in bloed of weefsel te verlagen. CBD bevordert bosfusie en verbetert het collageenprofiel in genezend bot en het bindweefselsysteem van het lichaam. THC doet dat niet. CBD op zichzelf zet ook ontstekingsbevorderend, gewichtsverhogend en hartbeschadigend wit vet om in ontstekingsremmend, gewichtsverlagend en hartbeschermend bruin vet. CBD, niet de andere fytocannabinoïden, blijkt ook te beschermen tegen vernietiging van de hartspier door diabetes. 

Anders dan de unieke effecten van of CBD, of THC is de synergie tussen hen en sommige van de overige fytocannabinoïden. Een goed voorbeeld is de behandeling van prostaatkanker, op huidkanker na de meest voorkomende kanker bij mannen, met op longkanker na de hoogste sterfte onder mannen. Zonder dat CB1-receptoren worden geactiveerd leidt THC ertoe dat prostaatkankercellen imploderen. CBD, CBDA, THCA, CBN en CBG; allemaal weerhouden ze prostaatkankercellen ervan snel te groeien en remmen zo de omvang en verspreiding van tumoren. THC, CBD en CBC versterken het immuunsysteem en gaan alle 3 ontstekingen tegen. Noch THC noch CBD komt in enige significante hoeveelheid in de plant voor, totdat deze wordt verhit, wat kan worden bereikt door de plant te roken, te verstuiven of vooraf in een oven te bereiden en de plant vervolgens toe te voegen aan eetwaren of vloeistoffen. Dit proces staat bekend als decarboxylering

CBD-dominante cannabis is op zichzelf werkzaam bij verschillende vormen van degeneratieve hersenziekten, waaronder multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, ALS en vormen van dementie. CBD vermindert ontsteking in het immuunsysteem van de hersenen. 

Een zeer kleine hoeveelheid CBD breekt in het lichaam af tot THC, een proces dat mogelijk slaperigheid als zeldzame bijwerking verklaart. Als dat gebeurt, kan de dosering naar de avond worden verschoven, met verbeterde slaap als resultaat. Bij sommige mensen kan toch slaperigheid overdag voorkomen. In dat geval kan overschakelen naar een andere cannabisvariëteit met een hoog CBD- en een laag THC-gehalte helpen. THC, CBD, CBN en CBC blijken alle te helpen om symptomen en tekenen van psoriasis te verbeteren. In zeer hoge doses is het mogelijk dat zulke variëteiten cortisolniveaus verlagen. 

Het fytocannabinoïden- en endocannabinoïdensysteem vertonen beide het entourage-effect van synergie tussen verschillende componenten. Voor fytocannabinoïden bestaat geen dodelijke dosis volgende gestandaardiseerde proeven. Cannabidiol biedt een breed spectrum aan voordelen , is synergetisch en modificeert de werking van andere fytocannabinoïden, endocannabinoïden en non-cannabinoïden. De stof heeft geen significante psychotrope effecten en werkt het beste in samenwerking met andere fytocannabinoïden. Als afzonderlijke fotochemische stof biedt hij een groot aantal potentiële behandelopties voor een ruime verscheidenheid aan ziekten en ziektetoestanden. 

Lees veder

Gotu Kola

Gotu Kola, ook wel Aziatische Waternavel genoemd, is een plant die onder andere in de ayurveda wordt gebruikt. Ayurveda is zowel

Read More »

Peganum Harmala

Syrische wijnruit, Syrian Rue, de wetenschappelijke naam is Peganum Harmala. Al sinds de Oudheid is Syrian Rue een veelgebruikte plant. Rond

Read More »

Gratis verzending vanaf besteding van €20,- in Nederland en €30,- in België

Sign in

No account yet?

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see products you are looking for.